Tjänster

Jag fixar din text!

Behöver du hjälp med att fixa till en text? Du kanske är osäker på om din text följer svenska språkriktighetsregler? Eller om den har rätt stil och tilltal? Du kanske behöver få en svårläst text bearbetad till lättläst svenska? Jag hjälper dig gärna att få din text precis som du vill ha den. 

Det här kan jag hjälpa dig med: 

 • Korrekturläsning
  Här justerar jag stavfel och ser till att grammatiken är korrekt.
 • Språkgranskning av ord och formuleringar
  Här föreslår jag ord och formuleringar som bättre passar för textens syfte. Jag ser också till att texten får ett bra flyt.
 • Språkgranskning av stil och tilltal
  Här föreslår jag ändringar som gör att texten bättre passar för den målgrupp som du har tänkt. 
 • Bearbetning till lätt svenska.
  Jag skriver om texten så att den blir lättare att läsa. Jag kan skriva så att den passar för rätt målgrupp. Du kanske vill rikta dig till en bred allmänhet eller mer specifikt till dyslektiker, personer som inte har svenska som förstaspråk eller lindrigt utvecklingsstörda.
 • Renskrivning
  Har du handskrivna texter eller texter skrivna på skrivmaskin? Jag skriver av dem i Word så att de ser snygga ut. Eller har du kanske texter som är skrivna på dator men behöver struktureras upp? Jag hjälper dig att skriva så att det blir ordning och reda!