Om mig

Marie Jenevall foto

Du kan anlita mig om du vill ha hjälp med dina texter. Jag korrekturläser, språkgranskar, renskriver eller skriver din text efter dina önskemål. Jag bearbetar även texter till lättläst. 

Min akademiska examen är en fil.kand. i svenska från språkkonsultprogrammet, Stockholms universitet.

Här kan du läsa min examensuppsats som handlar om lättläst.

 

Exempel på bokmanus som jag har språkgranskat:
Egia förlag: Elaine N. Aron, Den högkänsliga människan
Studentlitteratur: David A. Brent, Deprimerade och självmordsnära tonåringar
Ordberoende förlag: Pebbles Ambrose Karlsson, Jag vet inte var psykoser kommer ifrån
                                  Eva Rydinger Janson, Fotografen
Midsummer Press: Cecilia Moen, Trygga barn & trygga föräldrar 

Exempel på andra uppdragsgivare:
Semantix, där jag korrekturläst myndighetsrapporter och liknande.
Tidningarna Sesam och Nyhetstidningen, där jag bearbetat texter till lätt svenska.
Språkkonsulterna, där jag bearbetat texter till lättläst.